Jeugdberaad
Het Jeugdberaad is het overkoepelend bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het gehele SOW jeugd- en jongerenwerk. Onder het Jeugdberaad vallen alle commissies van beide kerken die zich met het jeugd- en jongerenwerk bezig houden.

De voornaamste taak van het Jeugdberaad is het ontwikkelen van een eenduidig samenhangend jeugd- en jongerenbeleid. Dit betekent o.a. het initiëren van nieuwe activiteiten, inspelen op ontwikkelingen, zorgen voor een goede onderlinge afstemming, sturing, coördinatie en stimulering. Het Jeugdberaad houdt zich bezig met de hoofdlijnen.

Onder de paraplu van het Jeugdberaad worden dit seizoen de volgende activiteiten gehouden: jeugddiensten, uitslaapdiensten, kiddodiensten, gezinsdiensten, kindernevendiensten, kinderkerk, huiscatechese, aandacht voor belijdeniscatechisanten en examenkandidaten, start voorbereiding diaconaal project volgend seizoen, onderhoud websites, etc. Daarnaast kan de jeugd elkaar ontmoeten in Soos Come-In en soos Universe.

Het Jeugdberaad wordt gevormd door alle jeugdouderlingen en -diakenen van beide kerken, een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt bijgestaan door de predikanten jeugdzaken.


 
Jan Verhoek

Read more...Hallo, Mijn naam is Jan Verhoek. Ik ben getrouwd met Kootje Stronkhorst en samen hebben we drie dochters: Maaike (23), Floortje (20) en Anna (17).


Sinds tweeënhalf jaar wonen we in Marle. Daar werk ik als zelfstandig tekstschrijver en half oktober heb ik er ook een galerie geopend.

Vier jaar geleden zat het jeugdberaad zonder voorzitter en ik vond dat dat niet kon. Als je dat vindt, moet je ook iets aan doen, vind ik, en dus heb ik dat gat opgevuld.
 
Mark Saathof

Read more...

 
Irma van Dalen
Read more...
 
Eliane Kaljouw
Read more...
 
Matthijs Bouwhuis
Read more...
 
Alwin Samsen
Read more...
 


Stelling:

Ik vind de nieuwe website mooi geworden
 

Wij zoeken nog.....

Jonge verslaggevers of verslaggeefsters!

Lijkt je dit wat, neem contact op met de webredactie!

Interview met.....

Martijn Nijhoff

Read more...
klik op de foto voor meer....

Youth for Christ Nieuwsbrief

Read more...
Wil jij met ons meedenken over jeugddiensten?

Heb jij vragen of opmerkingen?

CLOAKING

ontwerp & realisatie: nofarmer, internet- & mediadiensten