KINDERLEERHUIS
GROEP 4, Ds Broekema,  dinsdagmiddag 3, 10, 17 en 24 november, 16.00-17.00 uur, Het Spectrum
Onderwerp: de Doop

GROEP 5, Ds Kaljouw, dinsdagmiddag 22 en 29 september, 6 en 13 oktober, 16.00 uur, Het Spectrum 
Onderwerp: De Maaltijd van de Heer

GROEP 6, Ds Van Dijken, donderdagmiddag 11, 18 en 25 maart, 16.00-17.00 uur, Hervormd Centrum
Onderwerp: Het Avondmaal

GROEP 7, Ds Ten Kleij, dinsdagmiddag 12, 19, 26 januari en 2 februari, 16.00-17.00 uur , Het Spectrum 
Onderwerp: De Bijbel

GROEP 8, Ds Wegerif, donderdagmiddag 5, 12, 19 en 26 november, 16.00-17.00 uur, Hervormd Centrum
Onderwerp De kerk

 
Catechese voor de jongeren van 16 t-m 19 jaar
Catechese voor de jongeren van 16 t-m 19 jaar

Hallo !

Speciaal voor jou (en andere jongeren in de leeftijd van 16 t/m 19 jaar) hebben wij opnieuw een boekje gemaakt.
Wij, dat zijn de predikanten van jouw kerk.

Voor mij?! Ja, ook voor jou!
Sinds september 2008 hebben we gekozen voor een vorm van samenkomen, samen praten, informatie opdoen, waarin je zelf ook wat te zeggen hebt. En na een jaar ervaring kunnen we stellen dat dit de jongeren die meededen erg aansprak! Maar tegelijkertijd was er behoefte aan wat meer vaste groepen. We hebben geprobeerd daar een oplossing voor te vinden.

Lees dus nog maar even verder!


Je krijgt dit boekje:
1. vooral omdat we jou wat te bieden hebben!
2. omdat je staat ingeschreven als lid van de Hervormde Gemeente of de Gereformeerde Kerk van Nijverdal

Geloven verrijkt je leven, maar dan moet je er wel wat van weten. En er iets mee doen!

Lees het boekje zorgvuldig door.
En kies dan een vaste avond uit (óf maandag óf dinsdag óf donderdag) waarop jij je - samen met anderen die ook voor die avond hebben gekozen - wilt verdiepen in de onderwerpen die op jouw avond worden aangeboden.

Wat hebben we voor je ??
Kortlopende onderwerpen (max.4 bijeenkomsten).
En een afwisselend programma.
Je kunt je opgeven óf voor de maandag-, óf voor de dinsdag- óf voor de donderdagavondgroep.
Keus genoeg, zodat je altijd wel mee kunt doen.
De onderwerpen worden op verschillende manieren gegeven en zijn heel uiteenlopend.
Alle onderwerpen hebben linken met bijbel/geloof, hoewel dat bij het ene onderwerp wel duidelijker zal blijken dan bij het andere.

En nu jij !!

Het komende seizoen willen we dus graag met jullie praten, luisteren, nadenken, stilstaan. Alle onderwerpen die we hebben uitgekozen worden gehouden tussen eind september en begin december en vervolgens tussen begin januari en half maart.

Neem de onderwerpen (waarvan je op de volgende bladzijden een toelichting vindt) rustig door. Aan de hand van de onderwerpen kun je vast wel beslissen met welke avondgroep je wilt meedoen.

We gaan ervan uit dat je met alle onderwerpen van jouw gekozen avondgroep meedoet.

Geef op het inschrijfformulier (achterin dit boekje) aan met welke avondgroep je mee gaat doen.
Je zult zien dat meedoen je ongeveer 12-14 uur 'kost'. Maar reken maar dat je er ook wat voor 'krijgt'.

Schrijf data, enz. meteen in je agenda, want aanmelden is meedoen!

Lever het formulier vóór 13 september in bij één van de onderstaande adressen:
  • Ds J.A.Wegerif, Fred.Hendrikstraat 24
  • Ds A.H.J.Bierma, Kerkstraat 43
  • Ds W.Kaljouw, Bergleidingweg 70
  • Ds P.J.ten Kleij, Merelweg 1
  • Ds J.J.van Dijken, Noetselerweg 55
  • Ds W.Broekema, Arend Stegemanweg 1
Je kunt je ook inschrijven via een e-mailtje.
Mail je gegevens zoals je naam, adres (zie inschrijfformulier) én de keuze van jouw avond aan: CLOAKING

Succes met je opleiding/werk in het nieuwe jaar en graag tot ziens!

Hartelijke groet,
namens de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente,
jullie predikanten 
MAANDAGAVOND-GROEP
Goedgelovig ? Vroeger of nu ?
Vroeger geloofden ze alles, nu geloven ze misschien nog iets, zo wordt wel gezegd. Maar is dat zo, moest je de bijbel van kaft tot kaft (begin tot eind) geloven, of mag je daar vragen bij stellen ? Was het vroeger vooral domweg maar aannemen van wat je ouders en de dominee in de kerk vertelden, of waren er toen ook al kritische geluiden ? En nu, is het nu vooral een kwestie van begrijpen, van bewijs willen zien, voor we nog willen geloven ? Of geloven we nu nog blindelings ?

Hoe vaak: 2x anderhalf uur
Waar: Het Spectrum
Dag: maandagavond van 19.00-20.30 uur
Data: 28 september en 5 oktober
Leiding: Ds.J.J.van Dijken (met een gast die over 'vroeger' kan meepraten/vertellen)Bijna-dood-ervaringen

Hoe kun je 'dood zijn' en toch dingen meemaken, of zou dat allemaal maar verzonnen zijn? Is zo'n ervaring een kijkje in de hemel ? En hebben alleen gelovige mensen dat ?

Hoe vaak: 2x anderhalf uur
Waar: Het Spectrum
Dag: maandagavond van 19.00-20.30 uur
Data: 9 en 23 november
Leiding: Ds.J.J.van Dijken (met een gast die vanuit eigen ervaring kan vertellen)Een rondje Calvijn

Het jaar 2009 is uitgeroepen tot het 'calvijnjaar' omdat het 500 jaar geleden is dat Calvijn werd geboren. Hij leerde de mensen om opnieuw de Bijbel te lezen.De volgelingen van Johannes Calvijn worden 'calvinisten' genoemd en zij waren lange tijd een belangrijke stroming onder de Nederlandse protestanten. Waar staan die calvinisten nu eigenlijk voor als het gaat om hun denken over God en de Bijbel? We bekijken met elkaar o.a. de documentaire 'Johannes Calvijn - hervormer en oproerkraaier' om de vragen te horen waarmee deze kerkhervormer heeft geworsteld.

Hoe vaak: 3x een uur
Waar: Het Spectrum
Dag: maandagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 4, 11 en 25 januari
Leiding: Ds A.H.J.BiermaVragen over leven en dood
Het sterven hoort bij het leven.
Het is de grootste zekerheid die ieder mens in zijn of haar leven met zich meedraagt. Al de vragen die ieder mens in zijn of haar leven met zich meedraagt en de vragen die de mensen zich daarover stellen (maar die vaak in de taboesfeer zijn weggedrukt) komen tegenwoordig langzaam maar zeker naar boven. Die vragen willen we bespreekbaar maken en leren om wat diep in ons verborgen zit weer naar boven te laten komen. Het zal een oriëntatie worden met de bedoeling aanzetten te geven voor een open gesprek met de Bijbel als uitgangspunt.
Hoe wordt in de Bijbel gedacht over sterven en dood? Aansluitend kunnen we met elkaar nadenken over vragen rond bijvoorbeeld abortus en euthanasie.

Hoe vaak: 3x een uur
Waar: Het Spectrum
Dag: maandagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 8 en 15 februari en 1 maart
Leiding: Ds A.H.J.Bierma

 
DINSDAGAVOND-GROEP
Gods verbond
God maakt een verbond, vriendschap, liefde met schepping en mensen. Het wordt zichtbaar in Israël en Jezus. Wat wil God ons hiermee zeggen? Zie je iets van dit verbond?

Hoe vaak: 4x een uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 29 september, 13 en 27 oktober, 3 november
Leiding: Ds W.KaljouwIk vergeet je niet
Dit onderwerp gaat over 'gedenken'. We gaan op zoek naar voorbeelden van verschillende vormen van gedenken. We praten met elkaar over de betekenis van het woord 'gedenken' en de protestantse 'laatste zondag van het kerkelijk jaar', die dit jaar op 22 november valt.
Maar ook dicht bij eigen huis 'gedenken' we. Hoe doen we dat binnen eigen gezin en familie? Welke vormen van gedenken vind je positief? En hoe zou je zelf iemand willen gedenken - in woord én daad - in je eigen leven?

Hoe vaak: 1x anderhalf uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: dinsdagavond van 19.00-20.30 uur
Data: 10 november
Leiding: Ds W.BroekemaSlumdog Millionaire
In de openingsscène van Slumdog Millionaire is Jamal, een ongeletterd weeskind uit de achterbuurten van Mumbai, nog maar één vraag verwijderd van de jackpot: de 20 miljoen roepie-vraag. In beeld verschijnen de vier mogelijkheden hoe hij zo ver heeft kunnen komen, in de vormgeving van Who Wants to Be a Millionaire? (Denk aan Robert ten Brink). A: Hij speelde vals. B: Hij had geluk. C: Hij is een genie. Of D: Het was voorbestemd. In de volgende scène wordt direct duidelijk hoe de ijdele quizmaster erover denkt. Hij heeft Jamal, die in het dagelijks leven een fooi verdient door thee rond te brengen in een callcenter, tussen de twee opnamedagen laten arresteren.
Naar aanleiding van de film praten we met elkaar over vragen als: Helpt een film om problemen (hier: armoede) onder de aandacht te brengen? Of verrijken mensen (filmproducenten) zich over de rug van hen die in problemen zitten? Hoe kun je als kerken/christenen mensen of groepen echt helpen die in haast uitzichtsloze problemen zitten? Wat doen organisaties als het Werelddiakonaat/Kerkinactie?

Hoe vaak: 2x anderhalf uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: dinsdagavond van 19.00-20.30 uur
Data: 17 en 24 november
Leiding: Ds W.BroekemaDank u wel, alstublieft, amen
Bidden. Wat doe je als bidt, en hoe en wanneer bid je eigenlijk? Kun je, mag je overal voor bidden? Tijdens deze bijeenkomst praten we samen over 'bidden'. We kijken ook naar verschillende soorten gebed. Dit alles gebeurt onder andere aan de hand van enkele
stellingen en opvallende voorbeeldgebeden.

Hoe vaak: 1x een uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 5 januari
Leiding: Ds W.BroekemaBestaat God?
1.Zijn er bewijzen dat God bestaat? Zijn 'geloof' en 'bewijs' te scheiden?
2.Goed en kwaad als teken van Gods bestaan.
3.God en het lijden: is het lijden een teken van Gods afwezigheid?
4.Zijn 'hoop' en de opstanding van Jezus tekenen van Gods aanwezigheid?

Hoe vaak: 3x een uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: dinsdagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 19 januari, 2 en 16 februari
Leiding: Ds W.Kaljouw
 
DONDERDAGAVOND-GROEP
Wat gelooft je vriend(in)...???
Een soort 'Kerkenpad' langs enkele van onze plaatselijke kerken, bijv: Rooms Katholieke Kerk, Molukse Kerk, Beth Shalom.
Tijdens de eerste avond kijken we naar het ontstaan van de verschillende 'kerken'. De volgende twee avonden gaan we op bezoek.
Je neemt je vriend(in) natuurlijk mee.

Hoe vaak 3x een uur (met een uitloop naar anderhalf uur)
Waar: Het Spectrum
Dag: donderdagavond van 19.00-20.00/20.30 uur
Data: 1, 8 en 15 oktober
Leiding: Ds P.J.ten Kleij't Is een wonder boven wonder....
Of je naar de kerk gaat of niet, of je 'christelijk' bent of niet, overal kom je ze tegen: mensen die in wonderen geloven. Wat is eigenlijk een wonder? Hebben we zelf wel eens een wonder meegemaakt? Aan de hand van enkele wonderverhalen gaan we daar naar kijken en met elkaar in gesprek. We hopen dat het drie wonderlijke bijeenkomsten worden.

Hoe vaak 3x 45 minuten
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: donderdagavond van 19.00-19.45 uur
Data: 29 oktober, 12 en 26 november
Leiding: Ds J.A.WegerifWat doet de kerk "door de week"?
We willen stil staan bij pastoraat, maar vooral ook bij diakonie en werelddiakonaat. En niet te vergeten plaatselijke initiatieven als: Dorkas, Nusfalau, Tanzania, kledinginzameling Leger des Heils.... Wat vind jij belangrijk? Waarvoor zou jij je willen inzetten?

Hoe vaak 3x een uur (met een uitloop naar anderhalf uur)
Waar: Het Spectrum
Dag: donderdagavond van 19.00-20.00/20.30 uur
Data: 7, 14 en 28 januari
Leiding: Ds P.J.ten Kleij21 Grams
De speelfilm 21 Grams brengt ons tot boeiende gesprekken en vragen. Door een verkeersongeluk worden verschillende mensen, die elkaar niet kennen, aan elkaar verbonden.
• Een hartpatiënt, die wacht op een nieuw hart....
• Een vrouw, die moet bepalen of haar verongelukte man hartdonor mag zijn of niet....
• Een bekeerde, zeer gelovige ex-boef, die doorrijdt na een ongeval waarbij doden vielen....

Allerlei vragen doemen op:
· Mag je weten van wie je dat nieuwe hart kreeg?

• Kun je met (of beter: door) je nieuwe hart verliefd worden op de weduwe......
• Mag je blijven roken?
• Wat doe je als je heel gelovig bent en in paniek door bent gereden na een dodelijk ongeluk

En dan nog dat vriendinnetje dat zo graag een kindje wil van haar doodzieke hartpatient vriendje...... Zou hij ooit zijn eigen kind nog in de armen kunnen hebben?

Grote en kleine vragen waarbij 21 gram alles bepalend is.
Naast een goeie film wacht ons een boeiend gesprek. Een gesprek waarbij alleen maar lekker luisteren en kijken ook een optie is.

Hoe vaak 4x een uur
Waar: Het Hervormd Centrum
Dag: donderdagavond van 19.00-20.00 uur
Data: 11 en 18 februari, 4 en 11 maart
Leiding: Ds J.A.Wegerif
 


Stelling:

Ik vind de nieuwe website mooi geworden
 

Wij zoeken nog.....

Jonge verslaggevers of verslaggeefsters!

Lijkt je dit wat, neem contact op met de webredactie!

Interview met.....

Martijn Nijhoff

Read more...
klik op de foto voor meer....

Youth for Christ Nieuwsbrief

Read more...
Wil jij met ons meedenken over jeugddiensten?

Heb jij vragen of opmerkingen?

CLOAKING

ontwerp & realisatie: nofarmer, internet- & mediadiensten