Waar houdt jij je in je leven aan vast?
De jeugddienst van zondag 6 december is voorbereid samen met de werkgroep huiscatechese. De catechisanten van 12 tot en met 15 jaar hebben op maandag 30 november 2009 een gezamenlijke thema-avond gehad, en de jeugddienst ging daarop verder,

Centraal stond de film ‘ Rabbit Proof Fence’ over Molly, Daisy en Gracie. Deze meisjes ontsnappen uit een heropvoedingskamp en lopen naar huis langs een lang hek, dwars door Australië. Het thema van de thema-avond en de jeugddienst was ‘ Vertrouwen’. Waar houdt jij je in je leven aan vast?

Peter ten Kleij hield een korte preek en Shine zong mooie liederen. De woordspinnen die tijdens de thema-avond waren gemaakt, waren via de beamer te zien. Verschillende catechisanten werkten mee aan de dienst, bij het welkom, de schriftlezing, een gebed en het collecteren. Het Hervormd Centrum zat goed vol, zelfs de gang werd bij de zaal getrokken!

20091206_jeugddienst0120091206_jeugddienst0220091206_jeugddienst03

Kijk hier voor de foto's van de Catechisatie-avond van 30 november

Kijk hier voor de foto's van de Jeugddienst op 6 december
 

Stelling:

Ik vind de nieuwe website mooi geworden
 

Wij zoeken nog.....

Jonge verslaggevers of verslaggeefsters!

Lijkt je dit wat, neem contact op met de webredactie!

Interview met.....

Martijn Nijhoff

martijnnijhoff
klik op de foto voor meer....

Youth for Christ Nieuwsbrief

yfc
Wil jij met ons meedenken over jeugddiensten?

Heb jij vragen of opmerkingen?

CLOAKING

ontwerp & realisatie: nofarmer, internet- & mediadiensten